Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Agrotauris - Osivo
Sídlo:
Potravinárska 1503 POB84, 97901 Rimavská Sobota
IČO:
31916244
Právna forma:
Záujmové združenie právnických osôb

Kontroly

KA-023/2007/0001

Kontrola fondu SAPARD v Slovenskej republike za rok 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-023/2007/0001
Účel
Začiatok kontroly
28.02.2007
Koniec kontroly
05.03.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť