Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Centrálna servisná organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Sídlo:
Jakubovo nám. 12, 81349 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
00510017
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-004/2007/0001

Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov vo vybraných rozpočtových kapitolách za rok 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-004/2007/0001
Účel
Začiatok kontroly
09.03.2007
Koniec kontroly
10.05.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť