Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Geodetická a kartografický ústav Bratislava
Sídlo:
Chlumeckého 4, 82745 Bratislava-Ružinov
IČO:
17316219
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-041/2007/0002

Kontrola dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní v kontrolovanom období od 01.01.2005 do 31.12.2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-041/2007/0002
Účel
Začiatok kontroly
21.01.2007
Koniec kontroly
08.03.2007
Stav kontroly
Ukončená

KA-018/2019/1063

Elektronické služby štátu a ich využívanie – kataster nehnuteľností
Číslo kontrolnej akcie
KA-018/2019/1063
Účel
Preverenie projektu „Elektronické služby katastra nehnuteľností“, vyhodnotenie nákladov na jeho zave
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť