Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín
Sídlo:
Kohútov sad 1752/4, 02601 Dolný Kubín
IČO:
37808699
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-005/2015/1070

Financovanie regionálneho školstva
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2015/1070
Účel
Preveriť použitie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu SR a rozpočtu obcí na fi
Začiatok kontroly
09.03.2015
Koniec kontroly
31.05.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Základná škola Janka Matúšku_KA_005_2015_1070_1140.pdf
Veľkosť: 145 KB, Dátum zverejnenia: 31.05.2015

Späť