Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola Školská 1123/29, Bánovce nad Bebravou
Sídlo:
Školská 1123/29, 95701 Bánovce nad Bebravou
IČO:
31202659
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-005/2015/1070

Financovanie regionálneho školstva
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2015/1070
Účel
Preveriť použitie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu SR a rozpočtu obcí na fi
Začiatok kontroly
01.03.2015
Koniec kontroly
10.06.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_ZS Skolska BnB_005_2015_1070_1120_na publikovanie.pdf
Veľkosť: 368 KB, Dátum zverejnenia: 10.06.2015

Späť