Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda, Lipová 115, Krásnohorské Podhradie - Krasznahorkaváralja
Sídlo:
Lipová 115, 04941 Krásnohorské Podhradie
IČO:
35562447
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-005/2015/1070

Financovanie regionálneho školstva
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2015/1070
Účel
Preveriť použitie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu SR a rozpočtu obcí na fi
Začiatok kontroly
11.03.2015
Koniec kontroly
14.05.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_ZŠMŠ Krasnohorske Podhradie_005_2015_1070_1090.pdf
Veľkosť: 111 KB, Dátum zverejnenia: 14.05.2015

Späť