Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Národné lesnícke centrum
Sídlo:
T.G.Masaryka 22, 96092 Zvolen
IČO:
42001315
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-008/2018/1060

Politika lesného hospodárstva a nakladanie s majetkom v štátnych podnikoch
Číslo kontrolnej akcie
KA-008/2018/1060
Účel
Poukázať na stav realizácie politiky a plnenia úloh, opatrení vyplývajúcich z Národného programu vyu
Začiatok kontroly
13.06.2018
Koniec kontroly
16.12.2018
Stav kontroly
Ukončená

KA-042/2016/1060

Financovanie projektov z prostriedkov Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce.
Číslo kontrolnej akcie
KA-042/2016/1060
Účel
Preveriť systém implementácie Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce, skontrolovať správnosť f
Začiatok kontroly
04.02.2016
Koniec kontroly
21.03.2016
Stav kontroly
Ukončená
Späť