Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Vysoká škola výtvarných umení
Sídlo:
Hviezdoslavovo nám. 18, 81437 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
00157805
Právna forma:
Verejnoprávna inštitúcia

Kontroly

KA-020/2017/1031

Financovanie a hospodárenie verejných vysokých škôl
Číslo kontrolnej akcie
KA-020/2017/1031
Účel
Preveriť zdroje financovania, hospodárenie s finančnými prostriedkami, stav a nakladanie s nehnuteľn
Začiatok kontroly
12.03.2017
Koniec kontroly
20.07.2017
Stav kontroly
Ukončená

KA-051/2013/1030

Kontrola hospodárenia a kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia vybraných vysokých škôl za rok 2012.
Číslo kontrolnej akcie
KA-051/2013/1030
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri použití verejných prostriedkov a na
Začiatok kontroly
19.05.2013
Koniec kontroly
01.07.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_VSVU_051_2013_1030.pdf
Veľkosť: 409 KB, Dátum zverejnenia: 01.07.2013

KA-007/2008/0007

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami určenými na plnenie programu "Vysokoškolské vzdelávanie a veda, sociálna podpora študentov vysokých škôl" a nakladania s majetkom
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2008/0007
Účel
Začiatok kontroly
18.08.2008
Koniec kontroly
15.10.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť