Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Sídlo:
Lesnícka 23, 96263 Pliešovce
IČO:
31577920
Právna forma:
Štátny podnik

Kontroly

KA-020/2021/1070

Politika lesného hospodárstva a nakladanie s majetkom v štátnom podniku Vojenské lesy a majetky SR.
Číslo kontrolnej akcie
KA-020/2021/1070
Účel
Preveriť správu lesov štátnym podnikom a zhodnotiť využívanie lesného a poľnohospodárskeho majetku.
Začiatok kontroly
28.02.2021
Koniec kontroly
03.08.2021
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Politika_lesného_hospodárstva_a_nakladanie_s_drevnou_hmotou.pdf
Veľkosť: 1 MB, Dátum zverejnenia: 30.08.2021

KA-036/2019/1027

Dodržiavanie povinností vyplývajúcich štátnemu podniku Vojenské lesy a majetky zo zákona o verejnom obstarávaní a súvisiacich zákonov
Číslo kontrolnej akcie
KA-036/2019/1027
Účel
Účelom KA bude preveriť: - zadávanie zákaziek VLM SR, š.p., - hospodárnosť a efektívnosť vynaklada
Začiatok kontroly
17.09.2019
Koniec kontroly
28.11.2019
Stav kontroly
Ukončená
Späť