Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Mesto Šaštín - Stráže
Sídlo:
Alej 549, 90841 Šaštín-Stráže
IČO:
00310069
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-027/2022/1090

Športová infraštruktúra na základných školách
Číslo kontrolnej akcie
KA-027/2022/1090
Účel
Preveriť zabezpečenie obnovy športovej infraštruktúry ZŠ (rekonštrukcia a výstavba) samosprávou a je
Začiatok kontroly
27.01.2022
Koniec kontroly
25.04.2022
Stav kontroly
Ukončená

KA-017/2020/1110

Domáca opatrovateľská služba
Číslo kontrolnej akcie
KA-017/2020/1110
Účel
Preveriť a vyhodnotiť poskytovanie domácej opatrovateľskej služby ako jednej z foriem terénnych soci
Začiatok kontroly
19.02.2020
Koniec kontroly
11.08.2020
Stav kontroly
Ukončená

KA-075/2015/1100

Vynakladanie verejných prostriedkov na nájomné byty vo vlastníctve miest a obcí a ich využitie
Číslo kontrolnej akcie
KA-075/2015/1100
Účel
Preverenie vynakladania verejných prostriedkov na obstaranie, údržbu a správu nájomných bytov vo vla
Začiatok kontroly
14.06.2015
Koniec kontroly
10.09.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol Mesto Šaštín - Stráže.pdf
Veľkosť: 632 KB, Dátum zverejnenia: 10.09.2015

KA-046/2011/0007

Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí .
Číslo kontrolnej akcie
KA-046/2011/0007
Účel
Začiatok kontroly
04.09.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť