Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Topoľčianky
Sídlo:
Hlavná 114, 95193 Topoľčianky
IČO:
00308536
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-017/2020/1110

Domáca opatrovateľská služba
Číslo kontrolnej akcie
KA-017/2020/1110
Účel
Preveriť a vyhodnotiť poskytovanie domácej opatrovateľskej služby ako jednej z foriem terénnych soci
Začiatok kontroly
02.03.2020
Koniec kontroly
27.07.2020
Stav kontroly
Ukončená

KA-014/2015/1100

Nakladanie s majetkom a majetkovými právami vo vybraných obciach
Číslo kontrolnej akcie
KA-014/2015/1100
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní s majetkom a majetkovými
Začiatok kontroly
04.02.2015
Koniec kontroly
09.07.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Topolcianky._014_2015_1100_1100.pdf
Veľkosť: 334 KB, Dátum zverejnenia: 09.07.2015

Späť