Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Sútor
Sídlo:
Sútor 0, 98001 Sútor
IČO:
00319082
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-021/2021/1070

Dostupnosť predprimárneho vzdelávania pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia na úrovni obcí
Číslo kontrolnej akcie
KA-021/2021/1070
Účel
Preveriť dostupnosť predprimárneho vzdelávania v obciach pre deti zo sociálne znevýhodneného prostre
Začiatok kontroly
04.08.2021
Koniec kontroly
24.11.2021
Stav kontroly
Ukončená

KA-056/2008/0002

Kontrola použitia dotácií z vlastných príjmov Banskobystrického samosprávneho kraja poskytnutých právnickým osobám
Číslo kontrolnej akcie
KA-056/2008/0002
Účel
Začiatok kontroly
02.06.2008
Koniec kontroly
28.07.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť