Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Pavčina Lehota
Sídlo:
Pavčina Lehota 71, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO:
00315664
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-040/2016/1070

Evidencia a nakladanie s pozemkami obcí SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-040/2016/1070
Účel
Preveriť evidenciu a nakladanie s pozemkami obcí so zameraním na dodržiavanie všeobecne záväzných pr
Začiatok kontroly
14.03.2016
Koniec kontroly
25.04.2016
Stav kontroly
Ukončená
Späť