Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská Bystrica
Sídlo:
Školská 230, 01701 Považská Bystrica
IČO:
00607002
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-011/2021/1110

Efektívnosť a účinnosť stredného školstva v oblasti zdravotníctva
Číslo kontrolnej akcie
KA-011/2021/1110
Účel
Vyhodnotiť zabezpečenie absolventov stredných zdravotníckych škôl pre potreby zdravotníctva na Slove
Začiatok kontroly
14.02.2021
Koniec kontroly
13.05.2021
Stav kontroly
Ukončená
Späť