Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Stredná zdravotnícka škola Trnava
Sídlo:
Daxnerova 6, 91701 Trnava
IČO:
00607371
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-011/2021/1110

Efektívnosť a účinnosť stredného školstva v oblasti zdravotníctva
Číslo kontrolnej akcie
KA-011/2021/1110
Účel
Vyhodnotiť zabezpečenie absolventov stredných zdravotníckych škôl pre potreby zdravotníctva na Slove
Začiatok kontroly
18.02.2021
Koniec kontroly
06.05.2021
Stav kontroly
Ukončená

KA-006/2019/1031

Investície do Národného projektu "Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva"
Číslo kontrolnej akcie
KA-006/2019/1031
Účel
Preveriť prínos projektu pre zabezpečenie digitálneho vzdelávania v regionálnom školstve
Začiatok kontroly
04.06.2019
Koniec kontroly
14.07.2019
Stav kontroly
Ukončená

KA-035/2014/1130

Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom vo vybraných organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC.
Číslo kontrolnej akcie
KA-035/2014/1130
Účel
Skontrolovať a zistiť stav hospodárenia a využívania verejných prostriedkov a majetku vybraných rozp
Začiatok kontroly
11.09.2014
Koniec kontroly
09.11.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Stredna zdravotnicka skola Trnava_KA-035/2014/1130_1130.pdf
Veľkosť: 269 KB, Dátum zverejnenia: 09.11.2014

Späť