Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Gemerská Poloma
Sídlo:
Námestie SNP 211, 04922 Gemerská Poloma
IČO:
00328227
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-042/2016/1060

Financovanie projektov z prostriedkov Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce.
Číslo kontrolnej akcie
KA-042/2016/1060
Účel
Preveriť systém implementácie Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce, skontrolovať správnosť f
Začiatok kontroly
03.02.2016
Koniec kontroly
21.03.2016
Stav kontroly
Ukončená

KA-045/2014/1070

Kontrola efektívnosti a účinnosti pri výkone pôsobností obcami SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-045/2014/1070
Účel
Kontrola efektívnosti a účinnosti pri výkone samosprávnych pôsobností obce podľa zákona č. 369/1990
Začiatok kontroly
08.05.2014
Koniec kontroly
19.10.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Gemerska Poloma_045_2014_1070_1090.pdf
Veľkosť: 412 KB, Dátum zverejnenia: 19.10.2014

Späť