Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Arpád Bognár Mäso údeniny
Sídlo:
Eliášovce 284, 93038 Nový Život
IČO:
14149109
Právna forma:
Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v obchodnom registri

Kontroly

KA-003/2017/1060

Kontrola efektívnosti a účinnosti systému financovania živočíšnej výroby z fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu
Číslo kontrolnej akcie
KA-003/2017/1060
Účel
Kontrola dosiahnutia zvýšenia konkurencieschopnosti v živočíšnej výrobe, ktorá je hlavným cieľom Pro
Začiatok kontroly
18.07.2017
Koniec kontroly
24.09.2017
Stav kontroly
Ukončená
Späť