Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
AKRON a.s.
Sídlo:
Hviezdoslavova 495, 05315 Hrabušice
IČO:
36188506
Právna forma:
Akciová spoločnosť

Kontroly

KA-003/2017/1060

Kontrola efektívnosti a účinnosti systému financovania živočíšnej výroby z fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu
Číslo kontrolnej akcie
KA-003/2017/1060
Účel
Kontrola dosiahnutia zvýšenia konkurencieschopnosti v živočíšnej výrobe, ktorá je hlavným cieľom Pro
Začiatok kontroly
02.08.2017
Koniec kontroly
19.10.2017
Stav kontroly
Ukončená
Späť