Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Biofarma Turie, a.s.
Sídlo:
Pažite 56, 01009 Žilina
IČO:
36845264
Právna forma:
Akciová spoločnosť

Kontroly

KA-003/2017/1060

Kontrola efektívnosti a účinnosti systému financovania živočíšnej výroby z fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu
Číslo kontrolnej akcie
KA-003/2017/1060
Účel
Kontrola dosiahnutia zvýšenia konkurencieschopnosti v živočíšnej výrobe, ktorá je hlavným cieľom Pro
Začiatok kontroly
13.07.2017
Koniec kontroly
28.11.2017
Stav kontroly
Ukončená
Späť