Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
ŽIAREC,poľnohospodárske družstvo
Sídlo:
Tvrdošín -, 02744 Tvrdošín
IČO:
00191175
Právna forma:
Družstvo

Kontroly

KA-003/2017/1060

Kontrola efektívnosti a účinnosti systému financovania živočíšnej výroby z fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu
Číslo kontrolnej akcie
KA-003/2017/1060
Účel
Kontrola dosiahnutia zvýšenia konkurencieschopnosti v živočíšnej výrobe, ktorá je hlavným cieľom Pro
Začiatok kontroly
17.07.2017
Koniec kontroly
26.11.2017
Stav kontroly
Ukončená
Späť