Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
TEKRO Nitra, s.r.o.
Sídlo:
Párovské háje -, 94901 Nitra
IČO:
36555436
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-003/2017/1060

Kontrola efektívnosti a účinnosti systému financovania živočíšnej výroby z fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu
Číslo kontrolnej akcie
KA-003/2017/1060
Účel
Kontrola dosiahnutia zvýšenia konkurencieschopnosti v živočíšnej výrobe, ktorá je hlavným cieľom Pro
Začiatok kontroly
24.09.2017
Koniec kontroly
29.11.2017
Stav kontroly
Ukončená
Späť