Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
Sídlo:
Štefánikova 15, 81105 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
50349287
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-003/2020/1140

Opatrenia na zníženie administratívnej záťaže občanov pri výkone úradnej agendy samosprávy
Číslo kontrolnej akcie
KA-003/2020/1140
Účel
Kontrolou bude preverené, či bola v rámci aplikácie princípu „jedenkrát a dosť“ v samospráve dosiahn
Začiatok kontroly
04.03.2020
Koniec kontroly
18.06.2020
Stav kontroly
Ukončená

KA-004/2018/1060

Preverenie pripravenosti krajiny na plnenie trvalo-udržateľných cieľov Agendy OSN 2030
Číslo kontrolnej akcie
KA-004/2018/1060
Účel
Preverenie pripravenosti krajiny na plnenie trvalo-udržateľných cieľov Agendy OSN 2030.
Začiatok kontroly
15.02.2018
Koniec kontroly
24.06.2018
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-001/2017/1060

Kontrola nastavenia „Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy SR“ a uplatňovanie jej princípov efektívnosti a hospodárnosti .
Číslo kontrolnej akcie
KA-001/2017/1060
Účel
Preveriť účinnosť Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy SR a uplatňovania princípov efe
Začiatok kontroly
26.07.2017
Koniec kontroly
19.11.2017
Stav kontroly
Ukončená
Späť