Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
AGROVÝKRM a.s.
Sídlo:
Jablonická cesta 2/2686, 90501 Senica
IČO:
31421814
Právna forma:
Akciová spoločnosť

Kontroly

KA-003/2017/1060

Kontrola efektívnosti a účinnosti systému financovania živočíšnej výroby z fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu
Číslo kontrolnej akcie
KA-003/2017/1060
Účel
Kontrola dosiahnutia zvýšenia konkurencieschopnosti v živočíšnej výrobe, ktorá je hlavným cieľom Pro
Začiatok kontroly
08.08.2017
Koniec kontroly
23.10.2017
Stav kontroly
Ukončená

KA-023/2007/0001

Kontrola fondu SAPARD v Slovenskej republike za rok 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-023/2007/0001
Účel
Začiatok kontroly
08.03.2007
Koniec kontroly
08.03.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť