Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Národný onkologický ústav
Sídlo:
Klenová 1, 83310 Bratislava-Nové Mesto
IČO:
00165336
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-027/2016/1030

Verejné financie a majetok zdravotníckych zariadení.
Číslo kontrolnej akcie
KA-027/2016/1030
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými finančnými
Začiatok kontroly
20.03.2017
Koniec kontroly
29.06.2017
Stav kontroly
Ukončená

KA-056/2013/1030

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami vo vybraných oblastiach so zameraním najmä na odmeňovanie vo vybraných zdravotníckych zariadeniach.
Číslo kontrolnej akcie
KA-056/2013/1030
Účel
Preveriť vo vybraných zdravotníckych zariadeniach hospodárenie s verejnými prostriedkami so zameraní
Začiatok kontroly
11.02.2013
Koniec kontroly
24.03.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_NOU_056_2013_1030_1030.pdf
Veľkosť: 375 KB, Dátum zverejnenia: 24.03.2013

KA-003/2008/0003

Kontrola obstarania, evidencie a správy dlhodobého majetku v kapitole Ministerstva zdravotníctva SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-003/2008/0003
Účel
Začiatok kontroly
17.08.2008
Koniec kontroly
28.10.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť