Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Sociálna implementačná agentúra
Sídlo:
Špitálska 6, 81643 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
31819648
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-003/2011/0002

Kontrola cerpania prostriedkov štrukturálnych fondov v rámci operacného programu Zamestnanost a sociálna inklúzia
Číslo kontrolnej akcie
KA-003/2011/0002
Účel
Začiatok kontroly
16.01.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-048/2009/0003

Kontrola pripravenosti na čerpanie a čerpania prostriedkov v rámci operačného programu Vzdelávanie a operačného programu Výskum a vývoj v programovom období 2007 - 2013
Číslo kontrolnej akcie
KA-048/2009/0003
Účel
Začiatok kontroly
22.02.2009
Koniec kontroly
03.05.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť