Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Mútne
Sídlo:
Mútne 194, 02963 Mútne
IČO:
00314668
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-007/2020/1140

Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v obci Mútne
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2020/1140
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedka
Začiatok kontroly
06.02.2020
Koniec kontroly
30.07.2020
Stav kontroly
Ukončená

KA-001/2016/1140

Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby
Číslo kontrolnej akcie
KA-001/2016/1140
Účel
Preveriť a zhodnotiť účinnosť verejných prostriedkov použitých na komunálne služby.
Začiatok kontroly
03.02.2016
Koniec kontroly
05.07.2016
Stav kontroly
Ukončená
Späť