Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Hôrka nad Váhom
Sídlo:
Hôrka nad Váhom 225, 91632 Hôrka nad Váhom
IČO:
00311596
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-002/2015/1110

Dlhová politika vybraných miest a obcí SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-002/2015/1110
Účel
Kontrola spoľahlivosti účtov a správnosti účtovných operácií, týkajúcich sa dlhovej služby miest a
Začiatok kontroly
02.02.2015
Koniec kontroly
26.04.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Horka nad Vahom_002_2015_1110_1120_publikovanie.pdf
Veľkosť: 281 KB, Dátum zverejnenia: 26.04.2015

Späť