Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hornom
Sídlo:
Duklianskych hrdinov 21, 96501 Žiar nad Hronom
IČO:
35987405
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-065/2007/0001

Kontrola stavu, úrovne správy a ochrany majetku vyšších územných celkov v organizáciách v ich zriaďovateľskej pôsobnosti
Číslo kontrolnej akcie
KA-065/2007/0001
Účel
Začiatok kontroly
13.05.2007
Koniec kontroly
18.06.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť