Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Horné Hámre
Sídlo:
Horné Hámre 0, 96671 Horné Hámre
IČO:
00320641
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-060/2007/0001

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom obcí a samosprávnych krajov na základe podnetov
Číslo kontrolnej akcie
KA-060/2007/0001
Účel
Začiatok kontroly
18.02.2007
Koniec kontroly
15.03.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť