Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Spojená škola
Sídlo:
Nábrežná 1325, 02401 Kysucké Nové Mesto
IČO:
00161501
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-065/2007/0001

Kontrola stavu, úrovne správy a ochrany majetku vyšších územných celkov v organizáciách v ich zriaďovateľskej pôsobnosti
Číslo kontrolnej akcie
KA-065/2007/0001
Účel
Začiatok kontroly
28.05.2007
Koniec kontroly
20.06.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť