Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Podtureň
Sídlo:
Hlavná 164, 03301 Podtureň
IČO:
00315699
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-060/2007/0001

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom obcí a samosprávnych krajov na základe podnetov
Číslo kontrolnej akcie
KA-060/2007/0001
Účel
Začiatok kontroly
24.04.2007
Koniec kontroly
10.05.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť