Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Krajský úrad životného prostredia Košice
Sídlo:
Komenského 52, 04001 Košice-Sever
IČO:
35556960
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-064/2007/0005

Kontrola plnenia medzinárodných záväzkov pri riadení pohybov odpadov cez hranice štátov Slovensko, Poľsko a Ukrajina (Bazilejský dohovor)
Číslo kontrolnej akcie
KA-064/2007/0005
Účel
Začiatok kontroly
30.04.2007
Koniec kontroly
30.09.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť