Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Colný úrad Michalovce
Sídlo:
Mierová 23, 81511 Bratislava-Ružinov
IČO:
30844029
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-068/2015/1050

Postup správcu dane v procese postupovania dočasne nevymožiteľného daňového nedoplatku na spoločnosť Slovenskú konsolidačnú, a. s. v rokoch 2012 až 2014
Číslo kontrolnej akcie
KA-068/2015/1050
Účel
Účelom KA je kontrola dodržiavania ustanovenia § 86 ods. 1 písm. a) zákona č. 563/2009 Z. z. o správ
Začiatok kontroly
05.10.2015
Koniec kontroly
07.10.2015
Stav kontroly
Ukončená

KA-036/2008/0007

Kontrola nakladania s nehnuteľným majetkom štátu v správe colných orgánov a kontrola plnenia opatrení
Číslo kontrolnej akcie
KA-036/2008/0007
Účel
Začiatok kontroly
16.04.2008
Koniec kontroly
10.06.2008
Stav kontroly
Ukončená

KA-064/2007/0005

Kontrola plnenia medzinárodných záväzkov pri riadení pohybov odpadov cez hranice štátov Slovensko, Poľsko a Ukrajina (Bazilejský dohovor)
Číslo kontrolnej akcie
KA-064/2007/0005
Účel
Začiatok kontroly
23.09.2007
Koniec kontroly
29.11.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť