Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Kysucká knižnica v Čadci
Sídlo:
17. novembra 1258, 02201 Čadca
IČO:
36145068
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-065/2007/0001

Kontrola stavu, úrovne správy a ochrany majetku vyšších územných celkov v organizáciách v ich zriaďovateľskej pôsobnosti
Číslo kontrolnej akcie
KA-065/2007/0001
Účel
Začiatok kontroly
22.04.2007
Koniec kontroly
27.05.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť