Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Margecany
Sídlo:
Obchodná 7, 05501 Margecany
IČO:
00329347
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-062/2007/0003

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a dotáciami použitými na individuálne potreby obcí a v rámci vlastnej investičnej činnosti vo vybraných mestách a obciach
Číslo kontrolnej akcie
KA-062/2007/0003
Účel
Začiatok kontroly
14.05.2007
Koniec kontroly
06.06.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť