Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
Sídlo:
Betliarska cesta 18, 04801 Rožňava
IČO:
00695327
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-069/2007/0001

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom zriaďovateľov vo vybraných Domovoch sociálnych služieb a Domovoch dôchodcov
Číslo kontrolnej akcie
KA-069/2007/0001
Účel
Začiatok kontroly
19.02.2007
Koniec kontroly
12.04.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť