Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Verejná knižnica Jána Bocatia
Sídlo:
Hlavná 48, 04001 Košice-Staré Mesto
IČO:
31297838
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-065/2007/0001

Kontrola stavu, úrovne správy a ochrany majetku vyšších územných celkov v organizáciách v ich zriaďovateľskej pôsobnosti
Číslo kontrolnej akcie
KA-065/2007/0001
Účel
Začiatok kontroly
03.06.2007
Koniec kontroly
18.06.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť