Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
STRANÍK - domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie
Sídlo:
Na Straník 335/24, 01003 Žilina
IČO:
00647675
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-069/2007/0001

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom zriaďovateľov vo vybraných Domovoch sociálnych služieb a Domovoch dôchodcov
Číslo kontrolnej akcie
KA-069/2007/0001
Účel
Začiatok kontroly
11.02.2007
Koniec kontroly
08.03.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť