Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Mesto Modrý Kameň
Sídlo:
Mariánske nám. 1, 99280 Modrý Kameň
IČO:
00319457
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-060/2007/0001

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom obcí a samosprávnych krajov na základe podnetov
Číslo kontrolnej akcie
KA-060/2007/0001
Účel
Začiatok kontroly
26.07.2007
Koniec kontroly
27.08.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť