Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bardejov
Sídlo:
Radničné námestie 3, 08633 Bardejov
IČO:
31997929
Právna forma:
Cirkevná organizácia

Kontroly

KA-004/2010/0001

Kontrola obnovy národných kultúrnych pamiatok so zameraním na lokality svetového kultúrneho dedičstva.
Číslo kontrolnej akcie
KA-004/2010/0001
Účel
Začiatok kontroly
10.01.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť