Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
Sídlo:
Staničné námestie 9, 04001 Košice-Staré Mesto
IČO:
35556757
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-009/2010/0010

Kontrola programov, resp. nástrojov zameraných na zvýšenie zamestnanosti osôb so zdravotným postihnutím vo verejnom sektore
Číslo kontrolnej akcie
KA-009/2010/0010
Účel
Začiatok kontroly
09.05.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-023/2017/1031

Účinnosť zavedenia REPASu pri uplatňovaní uchádzačov o zamestnanie
Číslo kontrolnej akcie
KA-023/2017/1031
Účel
Preveriť zabezpečenie účinnosti a efektívnosti zavedenia rekvalifikácie pre uchádzačov o zamestnanie
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť