Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
OBEC Štitáre
Sídlo:
Pri prameni 14, 95101 Štitáre
IČO:
37869531
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-060/2007/0001

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom obcí a samosprávnych krajov na základe podnetov
Číslo kontrolnej akcie
KA-060/2007/0001
Účel
Začiatok kontroly
04.11.2007
Koniec kontroly
03.12.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť