Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Sídlo:
Olejkárska 1, 83906 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
00462736
Právna forma:
Akciová spoločnosť

Kontroly

KA-056/2010/0003

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v obchodnej spoločnosti založenej hlavným mestom SR Bratislava
Číslo kontrolnej akcie
KA-056/2010/0003
Účel
Začiatok kontroly
28.02.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť