Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Mesto Rožňava Šafárikova 29, 04812 Rožňava 00328758
Kancelária prezidenta SR Štefánikova 2, 81105 Bratislava-Staré Mesto 30845157
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Tomášikova 28C, 82101 Bratislava-Ružinov 36069841
Mesto Sabinov Námestie slobody 57, 08301 Sabinov 00327735
Mesto Kežmarok Hlavné nám. 1, 06001 Kežmarok 00326283
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Panónska cesta 2, 85104 Bratislava-Petržalka 35937874
Audiovizuálny fond Grösslingová 53, 81109 Bratislava-Staré Mesto 42169330
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Námestie generála Viesta 2, 83247 Bratislava-Nové Mesto 30845572
Mesto Hlohovec M. R. Štefánika 1, 92001 Hlohovec 00312509
Mesto SKALICA Nám. slobody 145/10, 90901 Skalica 00309982
Mesto Galanta Mierové námestie 940/1, 92418 Galanta 00305936
Mesto Liptovský Mikuláš Štúrova 1989/41, 03142 Liptovský Mikuláš 00315524
Mesto Ružomberok Nám.A.Hlinku 1, 03416 Ružomberok 00315737
Mesto Turčianske Teplice Partizánska 1, 03901 Turčianske Teplice 00317004
Obec Geča Geča 382, 04410 Geča 00690236
EDUKACIA - AMARO DROM Grösslingová 2457/25, 81109 Bratislava-Staré Mesto 31807429
Mesto Lučenec Novohradská 1, 98401 Lučenec 00316181
Obec Malá Lodina Malá Lodina 0, 04481 Malá Lodina 00324434
Súkromná stredná odborná škola Francisciho 372, 98101 Hnúšťa 42395933
Mesto Revúca Námestie slobody 13/17, 05080 Revúca 00328693
Tento register má len informatívny charakter.