Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín 36126624
Mesto Ilava Mierové námestie 16/31, 01901 Ilava 00317331
Mesto Nováky Nám.SNP 349/10, 97271 Nováky 00318361
Mesto Banská Bystrica Československej armády 26, 97401 Banská Bystrica 00313271
Mesto Poltár Železničná 489/1, 98701 Poltár 00316342
Mesto Zlaté Moravce 1. mája 2, 95301 Zlaté Moravce 00308676
Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A, 94901 Nitra 37861298
Košický samosprávny kraj Námestie Maratónu mieru 1, 04266 Košice-Staré Mesto 35541016
Mesto Spišská Nová Ves Radničné námestie 7, 05270 Spišská Nová Ves 00329614
Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 01841 Dubnica nad Váhom 00317209
Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 04011 Košice-Západ 00691135
Mesto Kolárovo Kostolné námestie 1, 94603 Kolárovo 00306517
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu Martinčekova 17, 82102 Bratislava-Ružinov 36070513
Mesto Trnava Hlavná 1/1, 91771 Trnava 00313114
Mesto Levice Námestie hrdinov 1, 93432 Levice 00307203
Múzeum obchodu Bratislava Linzbothova 16, 82106 Bratislava-Pod.Biskup. 00608033
Obec Ružindol Ružindol 130, 91961 Ružindol 00312941
Mesto Nová Dubnica Trenčianska 45/41, 01851 Nová Dubnica 00317586
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava-Staré Mesto 42181810
Slovenská inovačná a energetická agentúra Bajkalská 27, 82799 Bratislava-Ružinov 00002801
Tento register má len informatívny charakter.