Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Divadlo Jána Palárika v Trnave Trojičné nám. 2, 91701 Trnava 00228681
DIVADLO ALEXANDRA DUCHNOVIČA Jarková 77, 08001 Prešov 00164984
Divadelný ústav Jakubovo nám. 12, 81357 Bratislava-Staré Mesto 00164691
Diagnostické centrum pre mládež Trstínska 2, 84358 Bratislava-Záhor.Bystr. 00163252
Detské mestečko Na Dolinách 866/27, 91105 Trenčín 00350061
Detská ozdravovňa Železnô Železnô 0, 03215 Partizánska Ľupča 17336180
Detská ozdravovňa Kremnické Bane Kremnické Bane 152, 96701 Kremnické Bane 17336082
Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže Špitálska 8, 81499 Bratislava-Staré Mesto 30811457
Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice Skladná 2, 04001 Košice-Juh 35563737
Centrum pre liečbu drogových závislostí Banská Bystrica Cesta k nemocnici 55, 97401 Banská Bystrica 37957651
Centrum pre liečbu drogových závislostí Hraničná 2, 82105 Bratislava-Ružinov 17336201
Centrum pre chemické látky a prípravky Mierová 19, 82715 Bratislava-Ružinov 36061611
Bratislavské bábkové divadlo Dunajská 36, 81108 Bratislava-Staré Mesto 00164879
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied Dúbravská cesta 14, 84523 Bratislava-Karlova Ves 00679089
Bábkové divadlo Žilina Kuzmányho 6, 01001 Žilina 36145211
Bábkové divadlo v Košiciach Tajovského 4, 04001 Košice-Staré Mesto 31297811
Archeologický ústav SAV Akademická 2, 94921 Nitra 00166723
Arborétum Mlyňany SAV Vieska nad Žitavou 178, 95152 Vieska nad Žitavou 00166677
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Demänová 393, 03101 Liptovský Mikuláš 37910337
Tento register má len informatívny charakter.