Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
AGROREGIÓN, a.s. Hollého 203/50, 01501 Rajec 36382973
DÚ I Nitra Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
Obec Ličartovce Ličartovce 0, 08203 Ličartovce 00327361
Obec Žemberovce SNP 375/39, 93502 Žemberovce 00307700
Obec Branč Hlavné námestie 1, 95113 Branč 00307777
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra Cintorínska 4, 95050 Nitra 00596868
Poľnohospodárske družstvo KĽAČIANSKA MAGURA Turčianske Kľačany 271, 03861 Turčianske Kľačany 36407291
Nadácia ASPEKT Akademická 4, 94901 Nitra 31870953
Obec Ptičie Ptičie 0, 06741 Ptičie 00323446
Správa športových zariadení mesta Martin Gorkého 2, 03601 Martin 37806939
Krajský stavebný úrad v Nitre Lomnická 44, 94901 Nitra 37961667
Obec Dolná Breznica Dolná Breznica 0, 02061 Dolná Breznica 00317144
Obec Bolešov Bolešov 78, 01853 Bolešov 00317080
Obec Zemianska Olča Hlavná 26, 94614 Zemianska Olča 00306720
Slovryb, a.s. Príbovce 258, 03842 Príbovce 31577156
ŽILINA REAL, s.r.o. Námestie obetí komunizmu 1, 01131 Žilina 36433420
Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku Tomášikova 8A, 82103 Bratislava-Ružinov 34074431
IRONAL, spol. s r.o. Kynceľová 18, 97401 Kynceľová 36030597
Obec Pruské Pruské 1, 01852 Pruské 00317721
Obec Lovce Lovce 222, 95192 Lovce 00308161
Tento register má len informatívny charakter.