Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno Rázusova 40, 97701 Brezno 37949594
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky Lamačská cesta 8/A, 81104 Bratislava-Staré Mesto 00151882
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen J. Jiskru 249/6, 96001 Zvolen 37949560
Krajský školský úrad v Nitre Štefánikova trieda 69, 94901 Nitra 37961608
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Zvolenská cesta 27, 97405 Banská Bystrica 37949799
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnicai A.T.Sytnianskeho 1180, 96958 Banská Štiavnica 37949624
Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170, 03301 Liptovský Hrádok 00315494
U N I S T A V, spol. s r.o. v konkurze Jablonecká 2, 90086 Budmerice 31411096
Obec Zariečie Zariečie 190, 02052 Záriečie 00317926
Obec Jelenec Hlavná 126, 95173 Jelenec 00308072
DÚHA, a.s. Čapajevova 29, 08001 Prešov 31690360
ALYA, s.r.o. Levočská 4667/38A, 05801 Poprad 00617776
Obec Cífer Nám. A. Hlinku 31, 91943 Cífer 00312347
EKOPAK TRADE, a.s. Budovateľská 50, 08001 Prešov 36462241
Obec Plešivec Čsl. armády 1, 04911 Plešivec 00328642
Obec Horná Súča Horná Súča 233, 91333 Horná Súča 00311561
EZV, spol. s r.o. Kuzmányho 2, 08001 Prešov 31703119
Obec Krásnohorské Podhradie Hradná 156, 04941 Krásnohorské Podhradie 00328421
Obec Sučany Námestie SNP 31, 03852 Sučany 00316938
Bardejovský podnik služieb BAPOS,mestský podnik Štefánikova -, 08501 Bardejov 00619621
Tento register má len informatívny charakter.