Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Geodetická a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, 82745 Bratislava-Ružinov 17316219
Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky.Štátna skúšobňa SKTC-106 Rovinka 346, 90041 Rovinka 31827951
DÚ Michalovce Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
DÚ Brezno Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
Letecký úrad Slovenskej republiky Letisko M. R. Štefánika 0, 82305 Bratislava-Ružinov 30810752
Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky Mierová 23, 81511 Bratislava-Ružinov 30844029
Poľnohospodárske družstvo "SNP" so sídlom v Sklabini Sklabiňa 153, 03803 Sklabiňa 00196851
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Chlumeckého 2, 82012 Bratislava-Ružinov 00166260
DÚ Prievidza Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
DÚ Žilina I Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
Colný úrad Trnava Piešťanská 3, 91701 Trnava 42499500
ZENIT, spol. s r.o. Trnavská cesta 26, 82108 Bratislava-Ružinov 31642373
DÚ Zvolen Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
DÚ II Nitra Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
Colný úrad Bratislava Mierová 23, 81511 Bratislava-Ružinov 30844029
POĽNOPRODUKT Čierny Balog, družstvo Strakovo 11, 97652 Čierny Balog 36032310
DÚ Košice II Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
DÚ Dolný Kubín Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
DÚ Piešťany Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
DÚ Komárno Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
Tento register má len informatívny charakter.