Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Mesto Nová Dubnica Trenčianska 45/41, 01851 Nová Dubnica 00317586
Mesto Podolínec Námestie Mariánske 3, 06503 Podolínec 00330132
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Nám. SNP 33, 81331 Bratislava-Staré Mesto 00165182
Mestská časť Bratislava - Petržalka Kutlíkova 17, 85212 Bratislava-Petržalka 00603201
Úrad vlády Slovenskej republiky Nám.Slobody 1, 81370 Bratislava-Staré Mesto 00151513
Prešovský samosprávny kraj Námestie mieru 5043/2, 08001 Prešov 37870475
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava-Staré Mesto 42181810
Mesto Sereď Námestie republiky 1176/10, 92601 Sereď 00306169
Obec Soľ Soľ 161, 09435 Soľ 00332861
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Cesta na Červený most 6, 81406 Bratislava-Staré Mesto 31755194
agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Výstavná 4, 94901 Nitra 36855642
Mesto Senec Mierové nám. 8, 90301 Senec 00305065
Slovenská inšpekcia životného prostredia Grösslingová 5, 81109 Bratislava-Staré Mesto 00156906
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Limbová 2, 83752 Bratislava-Nové Mesto 00165565
Obec Strečno Sokolská 487, 01324 Strečno 00321648
Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií Akademická 4, 94901 Nitra 34075381
Mesto Dunajská Streda Hlavná 50/16, 92901 Dunajská Streda 00305383
Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina" Malé Vozokany 46, 95182 Malé Vozokany 42119430
Žilinský samosprávny kraj Komenského 2622/48, 01109 Žilina 37808427
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Dobrovičova 12, 81266 Bratislava-Staré Mesto 00156621
Tento register má len informatívny charakter.